Vaatimustenmukaisuus ja rehellisyys

|Menettelyohje

Olemme sitoutuneet noudattamaan korkeimpia eettisiä ja juridisia standardeja jatkaaksemme kasvuamme.

Nämä eettiset ohjeet (jäljempänä "säännöstö") on laadittu antamaan selkeät ohjeet työntekijöille heidän päivittäisessä liiketoiminnassaan.

TTS toimii rehellisyyden, rehellisyyden ja ammattimaisuuden periaatteiden mukaisesti.

• Työmme tulee suorittaa rehellisesti, ammattimaisesti, riippumattomasti ja puolueettomasti, ilman minkäänlaisia ​​poikkeamia omista hyväksytyistä menetelmistämme ja menettelytavoistamme tai tarkkojen tulosten raportoinnista.

• Raporteissamme ja sertifikaateissamme on esitettävä oikein todelliset havainnot, ammatilliset mielipiteet tai saadut tulokset.

• Tiedot, testitulokset ja muut olennaiset tosiasiat tulee raportoida hyvässä uskossa, eikä niitä saa muuttaa väärin.

• Kaikkien työntekijöiden on kuitenkin vältettävä kaikkia tilanteita, jotka voivat johtaa eturistiriitaan liiketoimissamme ja palveluissamme.

• Työntekijät eivät missään olosuhteissa saa käyttää asemaansa, Yhtiön omaisuutta tai tietoja henkilökohtaiseen hyötyyn.

Taistelemme reilun ja terveen liiketoimintaympäristön puolesta emmekä hyväksy minkäänlaista toimintaa, joka rikkoo lahjonnan ja korruption vastaisia ​​lakeja ja määräyksiä.

|Sääntömme ovat

• Kieltää lahjuksen tarjoamisen, lahjan tai hyväksymisen missä tahansa muodossa suoraan tai epäsuorasti, mukaan lukien takaiskut sopimusmaksun mistä tahansa osasta.

• Älä käytä varoja tai omaisuutta mihinkään epäeettiseen tarkoitukseen muiden reittien tai kanavien käytön kieltämiseksi sopimattomien etujen tarjoamiseksi asiakkaille, edustajille, urakoitsijoille, toimittajille tai työntekijöiltä tai valtion virkamiehiltä. .

|Olemme sitoutuneet

• Vähintään minimipalkkalainsäädännön ja muiden sovellettavien palkka- ja työaikalakien noudattaminen.

• Lapsityövoiman käytön kielto – lapsityövoiman käyttö on ehdottomasti kiellettävä.

• Pakkotyön ja pakollisen työn kielto.

• Kiellettävä kaikki pakkotyön muodot, olivatpa ne sitten vankityötä, sidottua työtä, orjatyötä, orjatyötä tai kaikenlaista ei-vapaaehtoista työtä.

• Yhtäläisten mahdollisuuksien kunnioittaminen työpaikalla

• Nollatoleranssi hyväksikäytölle, kiusaamiselle tai häirinnälle työpaikalla.

• Kaikkia palveluidemme tarjoamisen yhteydessä saatuja tietoja käsitellään liikesalaisuuksina siltä osin kuin niitä ei ole jo julkaistu, yleisesti kolmansien osapuolten saatavilla tai muuten julkisesti saatavilla.

• Kaikki työntekijät ovat henkilökohtaisesti sitoutuneet allekirjoittamalla salassapitosopimuksen, joka sisältää muun muassa olla paljastamatta mitään asiakasta koskevia luottamuksellisia tietoja toiselle asiakkaalle ja olemaan yrittämättä saada henkilökohtaista hyötyä mistään tiedoista, jotka on saatu työsopimuksenne aikana. TTS, äläkä salli tai helpota luvattomien henkilöiden pääsyä tiloihin.

|Yhteystiedot

Global compliance Email: service@ttsglobal.net

|Yhteystiedot

TTS noudattaa reilua mainontaa ja kilpailunormeja, noudattaa epäreilua kilpailua, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: monopoli, pakkokauppa, tavaroiden laittomat sitomisehdot, kaupallinen lahjonta, väärä propaganda, polkumyynti, kunnianloukkaus, salainen yhteistyö, kaupallinen vakoilu ja/ tai tietojen varastaminen.

• Emme tavoittele kilpailuetuja laittomilla tai epäeettisillä liiketoimintatavoilla.

• Kaikkien työntekijöiden tulee pyrkiä kohtelemaan oikeudenmukaisesti Yhtiön asiakkaita, asiakkaita, palveluntarjoajia, tavarantoimittajia, kilpailijoita ja työntekijöitä.

• Kukaan ei saa käyttää ketään epäoikeudenmukaisesti hyväkseen manipuloimalla, salaamalla, käyttämällä luottamuksellisia tietoja väärin, esittämällä vääriä olennaisia ​​tosiasioita tai millä tahansa epäreilulla kaupankäynnillä.

|Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat tärkeitä TTS:lle

• Olemme sitoutuneet tarjoamaan puhtaan, turvallisen ja terveellisen työympäristön.

• Varmistamme, että työntekijöille on annettu asianmukainen turvallisuuskoulutus ja -tiedot, ja noudatamme vakiintuneita turvallisuuskäytäntöjä ja -vaatimuksia.

• Jokainen työntekijä on vastuussa turvallisen ja terveellisen työpaikan ylläpitämisestä noudattamalla turvallisuus- ja terveyssääntöjä ja -käytäntöjä sekä raportoimalla tapaturmista, vammoista ja vaarallisista olosuhteista, menettelyistä tai käyttäytymisestä.

|Reilu kilpailu

Kaikki työntekijät ovat vastuussa siitä, että noudattaminen on elintärkeä osa liiketoimintaprosessiamme ja tulevaa menestystämme, ja heidän odotetaan noudattavan sääntöjä suojellakseen itseään ja yritystämme.

Kukaan työntekijä ei koskaan kärsi alennuksesta, rangaistuksesta tai muista haitallisista seurauksista säännöstön tiukasta täytäntöönpanosta, vaikka se voisi johtaa liiketoiminnan menettämiseen.

Ryhdymme kuitenkin asianmukaisiin kurinpitotoimiin säännöstön rikkomisesta tai muusta väärinkäytöksestä, joka voi vakavimmissa tapauksissa sisältää irtisanomisen ja mahdolliset oikeustoimet.

Meillä kaikilla on velvollisuus ilmoittaa kaikista tämän säännöstön todellisista tai epäillyistä rikkomuksista.Jokaisen meistä täytyy tuntea olonsa mukavaksi ottaakseen esille huolensa pelkäämättä kostoa.TTS ei siedä mitään kostotoimia ketään kohtaan, joka tekee vilpittömässä mielessä ilmoituksen todellisesta tai epäillystä väärinkäytöksestä.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita tämän säännöstön jostakin osasta, sinun tulee esittää ne esimiehesi tai noudattamisosastomme kanssa.


Pyydä näyteraportti

Jätä hakemuksesi saadaksesi raportin.